Nova línia de whatasapp per atenció a dones víctimes de violència masclista

Des de l'Institut Català de les Dones us volem comunicar que la línea 900 900 120 contra la violència masclista facilita una línea de whatsapp per garantir l'atenció a les dones en situació de violència masclista durant el confinament a través del número 671778540 que amplia i facilita la comunicació escrita i inmediata amb les professionals d'aquest servei

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383635/900900120-facilita-lin...

SIAD de Gavà

Guia per víctimes de violència de gènere en situació de confinament

Pàgines