Jornades de Salut de les Dones 2014

Enguany
les Jornades de Salut de les Dones 2014 organitzades per l'Àmbit
d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Gavà tenen com a objectiu
oferir a les dones de la ciutat espais de sensibilització, de
promoció i de cura de la salut i el seu benestar. Amb
el lema “Em cuido i m'estimo!” volem posar en valor que la salut
ha de tenir el seu espai i temps i que és la base del benestar de
les dones.

Imatge: